top of page

Bulut Yönetim – Bulut Pro Gizlilik Politikası

 1. GENEL OLARAK

 • Bulut Yönetim A.Ş. (Bundan böyle “BULUT” olarak anılacaktır) olarak, işbu gizlilik politikasını, topladığımız kişisel verilerinizin kullanımı, kişisel verilerinizin korunmasıyla alakalı benimsediğimiz kurallar ile tarafınıza ait yükümlülükler hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı aydınlatmak üzere hazırladık. Kullanıcı Sözleşmesi’nin 2. Maddesinde açıklanan terimler, işbu gizlilik politikasında da aynı anlamları ihtiva edecektir.

 • BULUT olarak, işbu gizlilik politikasını, sunulan hizmet/iş gereksinimleri ve/veya kanuni gereksinimler doğması halinde yahut kendi inisiyatifimiz doğrultusunda tek taraflı olarak güncelleme/değiştirme hakkımızı saklı tuttuğumuzu, gizlilik politikasının güncel versiyonunu Mobil Uygulama’nın “Profil Modülü” içerisinde bulunan “BULUT Hakkında” sekmesi altındaki “Gizlilik Politikası” başlığı üzerinden takip etmenin tarafınızın sorumluluğunda olduğunu bilmenizi isteriz. Uygulama’ya üye olmakla işbu gizlilik politikasını onaylamış sayılırsınız.

 • Gizlilik politikası hakkında soru, görüş, talep ve şikayetlerini bilgi@bulutyonetim.com  e-posta adresimize iletebilirsiniz.

 

 1. TOPLANIP, İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİZ

 • BULUT olarak, Ad-soyad, cep telefonu, e-posta, ikametgâh ve/veya iş adresi, reklam kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş gibi kimlik ve iletişim bilgilerinizi, araç plaka bilginizi, ödeme ve ödeme yöntemleri gibi finansal bilgilerinizi, konum (lokasyon) bilgileriniz ile Uygulama kullanım bilgileri, kullanım sırasında oluşan hatalar, puan ve yorumlarınız, arama yaparken kullandığınız terimler, filtreleme tercihleriniz ile öneri ve şikayetler gibi işlem bilgilerinizi, Uygulama’yı kullandığınız cihaz türü, cihaz işletim sistemi, cihaz IP adresi gibi güvenliğe ilişkin bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz.

 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) 3. ve 7. maddeleri uyarınca tarafınızca anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu kişisel verilere ilişkin işleme faaliyetlerimiz işbu gizlilik politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

 • Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin doğruluğu ve güncelliği tamamen sizlerin sorumluluğundadır. Kişisel verilerinizin gerçeğe uygun olarak tarafımıza iletilmesi ve bilgilerinizde bir değişiklik olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir.

 • Tarafımıza Uygulama yahut herhangi başka bir kanal üzerinden üçüncü bir kişi adına bilgi sağladığınızda, bu bilgilerin doğru olduğunu, bilgileri tarafımızla paylaşma hakkına sahip olduğunuzu, başka bir anlatımla, bu konuda söz konusu üçüncü kişi tarafından yetkilendirildiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANILMA AMAÇLARI

 • BULUT tarafından toplanan kişisel verileriniz genel olarak; Uygulama’ya üyelik kaydınızın yapılması, Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulması, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerin sunulması ve amaçların gerçekleştirilmesi, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması, tarafınızla iletişime geçilebilmesi, gerek kendimize gerekse Çözüm Ortağı’na ait ürün ve hizmetlerle alakalı reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi, ödemelere ilişkin finansal ve muhasebesel süreçlerin yönetimi ve denetimi, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin tarafınızın tercihleri, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, Uygulama’da bulunan sistemsel sorunların giderilmesi, kişisel veri ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Uygulama’nın performansını geliştirilmesi, Uygulama memnuniyet araştırmalarını yapabilmek amaçlarıyla kullanılabilmekte, işlenebilmektedir.

 • Yukarıda belirtilen kişisel verilerin kullanım amaçları genel anlamda belirtilmiş olup Uygulama’nın kullanımı, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin gerektirmesi ve diğer yasal zorunluluklar nedeniyle kişisel verileriniz tarafımızca başka amaçlarla da kullanılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

 • BULUT olarak, yukarıda açıklanan amaçlarla topladığımız kişisel verilerinizi, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, bayilerimize, Çözüm Ortağı’na, iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk kişilerine aktarabilmekteyiz. Belirli durumlarda, sayılan taraflar ile kişisel verilerinizin paylaşılabilmesi için Uygulama içerisinde sizlerden ayrıca onay/rıza da almamız gerekebilmektedir.

 • Kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (Uygulama iyileştirmeleri ve kişi bazında özelleştirme de dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Uygulama hatalarının giderilmesi ve işbu gizlilik politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS ve e-posta gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişilerle de kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz.

 • BULUT olarak, kişisel verilerinizi, işbu gizlilik politikası, Kullanıcı Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ile KVKK’ya aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamadığımızı ve işlemediğimizi bilmenizi isteriz.

 • İşbu gizlilik politikası ile yukarıda anılı amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla yine yukarıda bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın herhangi bir yerindeki sunucularında saklayabileceğine muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ

 • Kişisel verileriniz tarafımızca, işbu gizlilik politikasındaki amaçlarımızın gerektirdiği süre ve/veya ilgili mevzuatlarda belirtilmiş olması halinde, belirtilen süre boyunca saklanmaktadır.

 • BULUT olarak, kişisel verilerinizi muhafaza ettiğimiz sunucular ile veri tabanlarını her türlü siber saldırıya karşı koruyabilmek için asgari düzeyde teknik ve idari güvenlik önlemlerini aldığımızı bilmenizi isteriz.

 • Uygulama’ya giriş yaparken kullandığınız şifreniz gibi tarafınızca belirlenen Uygulama erişim araçlarının güvenliğiyle, saklanmasıyla, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasıyla ilgili tüm sorumluluğun tamamen sizlere ait olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

 • Tarafımızca yaşamakta olduğunuz toplu yaşam alanının yönetimine sağlanan Uygulama yönetim paneli üzerinden söz konusu toplu yaşam alanı yönetiminin Uygulama’ya sizlere ait kişisel veriler (aidat borcu bilgisi, bildirimler, iletiler vb.) girebileceğini, girilen bilgilerin yine toplu yaşam alanı yönetimi tarafından seçilen sunucularda muhafaza edileceğini, toplu yaşam alanı yönetimi tarafından işbu gizlilik politikası, KVKK ve diğer ilgili tüm mevzuata aykırı olarak meydana getirilecek hiçbir fiilden tarafımızın herhangi bir sorumluluğu olmadığını önemle bildirmek isteriz.

 • Tarafımızca, Uygulama üzerinden BULUT tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bağlantılara yönlendirmeler yapılabileceğini, ilgili bağlantılardan herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz üçüncü tarafın gizlilik politikaları ve kullanım koşullarına tabi olacağınızı, tarafımızın söz konusu üçüncü tarafların politika ve uygulamalarından hiçbir sorumluluğu bulunmadığını işbu gizlilik politikası ile peşinen kabul etmiş sayılırsınız.
   

Sözleşme Güncelleme Tarihi : 22.06.2023

bottom of page