top of page

Biz Kimiz?

Bir Elma Bilgisayar yazılım projesi olarak 2011 yılında ortaya çıkan Bulut Yönetim, olgunlaşma sürecinin hemen akabinde yatırımcıların ilgisini çekerek yurtdışı yatırımı almış ve güçlü bir ortaklık yapısına sahip dinamik bir ekip ile Bulut Yönetim Anonim Şirketi kurulmuştur.

Vizyonumuz

Toplu konut yönetiminde yaşanan zorlukları bilişim sistemleri ile en aza indirmek ve bu sektörde başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada söz sahibi olmak.

Misyonumuz

Toplu konut yönetiminde ortaya çıkan ve çıkabilecek tüm yazılım ihtiyaçlarını tek bir merkezi platform üzerinden; kolay kullanılır, her zaman erişilebilir, hatasız, şeffaf, hukuk ve yönetmeliklere uyumlu, güncel teknolojilerle, ekonomik olarak ve katma değerli hizmetler eşliğinde, tüm süreçleri kolaylaştıracak gerçekçi yaklaşımlarla çözmek.

Serüvenimiz

Bulut Yönetim proje ekibi kendi oturduğu ve bir şekilde yönetiminde bulunduğu toplu yapı yönetimlerinde yaşadığı tecrübe ve zorlukları azaltmak için gerçek ihtiyaçlardan yola çıkarak en uzman olduğu şeyi yaptı; bir uygulama geliştirdi.

Bu süreçte toplu yapı yönetiminde kullanılan yazılımlarda gördüğümüz problem ve ihtiyaçları aşağıdaki gibi grupladık:

Her farklı ihtiyaç için farklı bir uygulama kullanılması ve tüm bunların ayrı uzmanlık hatta personel, bakım, destek ve lisans maliyetleri ortaya çıkartması.
Her bir farklı programa ayrı veri girişinin gerekmesi, bu verilerin senkronize tutulma ihtiyacı ve bu karmaşada mükerrer kayıtların oluşması.
Farklı yazılımların entegre bir şekilde çalışamaması sonucunda çok basit işlemlerin bile zorlaşması.
Yönetim lokasyonunda saklanılan bilgilerin güvenlik ihtiyacı ve bu konuda oluşan zaaflar.
Yedekleme ihtiyaçları.
Anlık alınması gereken raporların, karmaşık yapılar sebebi ile yüksek hata ihtimali barındırması ve tahammül edilemeyecek kadar gecikmeler yaşanabilmesi.
Yönetim işinin merkezinde para bulunmasından dolayı muhasebe programları ile başlayan çözüm denemelerinin, yapılan eklemelerle daha da karmaşık bir hal alması ve çözüm konusunda yetersiz kalmaları.
Bu ihtiyaç ve problemlerin tanımlanmasından sonra tasarladığımız çözümün aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğine karar verdik:

 

 1. Sistem, yönetim ekibinin tüm yazılım ihtiyaçlarına tek bir noktadan merkezi olarak cevap verebilmeli.

 2. Tekrarlanan tüm işlemler otomatik ve hatasız olarak sistem tarafından yapılmalı.

 3. 7/24 kesintisiz hizmet vermeli ve internet üzerinden, dünyanın her yerinden erişilebilir olmalı.

 4. Sistem altyapısının tüm destek ve bakım ihtiyaçları, uzman bir bilişim ekibi tarafından profesyonel olarak karşılanmalı.

 5. Bakım, lisans, destek ve yedekleme maliyetleri mümkün olduğu kadar uygun olmalı.

 6. Kullanımı çok kolay olmalı. Muhasebe altyapısı içermeli fakat kullanabilmek için muhasebe uzmanı olmak gerekmemeli.

 7. Klasik tahsilat kanallarını desteklediği gibi kredi kartı ile online tahsilata da imkan vermeli.

 8. Muhasebe, finans ve teknik birimlerin tamamının ihtiyaç duyacağı fonksiyon ve raporları içermeli.

 9. Otomatik rapor altyapısı olmalı ve ihtiyaç duyulan tüm raporlar anlık, güncel ve hatasız olarak doğrudan sistemden alınabilmeli.

 10. Finans ve muhasebe altyapıları tek bir omurga üzerinde yükselmeli ve bu sayede aynı kayıtların farklı programlara tekrar tekrar girilmesine gerek kalmamalı.

 11. Sisteme girilen herhangi bir bilgiye, ihtiyaç duyulan tüm diğer modüllerden kolaylıkla erişilebilmeli.


Projenin ilk safhalarından itibaren titizlikle takip edilen analiz adımları tüm Bulut Yönetim modüllerinin mükemmel şekilde entegre çalışmasına, son kullanıcı tarafından kabul görmesine ve gerçek ihtiyaçlarına çözüm getirmesine sebep oldu.


Şu anda geldiği noktada Bulut Yönetim, hangi büyüklükte olursa olsun tüm yönetim ekiplerinin ihtiyaçlarına cevap vermekte ve vazgeçilmezliğini kanıtlamaktadır. Sektörün gelişen ihtiyaç ve süreçlerini yakından takip eden Bulut Yönetim, yeni fonksiyonlar ve geliştirmelerle heyecanından birşey kaybetmeden serüvenine devam etmektedir.

Kalite Politikamız

 1. Tüm Süreçlerde, müşterilerimiz ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak.

 2. Müşteri ihtiyaçlarını müşteri gözü ile değerlendirip çözüm geliştirmek.

 3. Karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak.

 4. Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek.

 5. Tüm çalışanlarda kalite, çevre bilincini tesis etmek.

 6. En uygun, en doğru ve en ekonomik yazılım çözümleri en hızlı biçimde üretmek.

 7. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak.

 8. İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

 9. Gelişen teknoloji ve zamanla sürekli iyileştirme, çevresel faktörle ve yasal hususlara uyumlu olmak.

 10. Kalite yönetim sistemi şartları ve faaliyetlerin sürekli geliştiren firma olmak

  Kalite Politikası olarak belirlemiş ve benimsemiştir.

bottom of page