top of page
Ara

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtildiği üzere ana gayrimenkulde sekiz ya da sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde apartman yöneticisi seçilmesi gerekmektedir. Apartman yönetimi, kat malikleri tarafından bir kişiye Yönetici sıfatı ile verilebileceği gibi üç kişiye verilerek Yönetim Kurulu da kurulabilmektedir.

Yönetici ya da Yönetim Kurulu üyeleri, ana gayrimenkulde hakları olan kat maliklerinden seçilebileceği gibi aynı zamanda dışarıdan da seçilebilmektedir. Apartman yöneticiliği için hazırlanan yönetim planında yöneticilerin kat malikleri arasından seçileceği maddesi konulmuş ise kat maliki olmayan kişiler yönetici olamamaktadır. Fakat böyle bir madde yer almıyorsa kiracılar gibi dışarıdan kişiler de yönetici seçilebilmektedir. Aynı şekilde yönetim işi, yönetici bir firmaya verilerek de gerçekleştirilebilmektedir.

Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı açısından çoğunluk sağlaması durumunda atanabilmektedir. Bu nedenle eğer ana gayrimenkulün bütün bölümleri tek bir kişiye ait ise kanunen o kişi direkt yönetici konumundadır.

Yönetici ya da Yönetim Kurulu üyeleri, kat maliklerinin yapmak zorunda olduğu yıllık kanuni toplantıda seçilmektedir. Bu seçimde yeni bir yönetici seçilebileceği gibi aynı zamanda eski yönetici yeniden de seçilebilmektedir. Eğer kat malikleri, bu toplantıda ortak bir noktaya varamayıp ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamazlarsa veya bir yönetici atayamazlarsa, kat maliklerinden birinin başvurusu üzerine buraya sulh mahkemeleri tarafından bir yönetici atanmaktadır. Sulh mahkemeleri tarafından bir yöneticinin atanması işlemi; önce sulh mahkemesine başvuran kat malikinin başvurusunun detaylıca incelenmesi, daha sonra da diğer maliklerin dinlenmesi sonucunda yapılır. Bu yönetici, normal yönetici gibi tüm hak ve yetkilere sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olmaktadır.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Apartman yönetimi için yönetici atanırken, iki tarafında hak ve yetkilerini belirleyen bir sözleşme yapılmaktadır. Hazırlanan bu sözleşmede yönetici adayından teminat gösterilmesi istenebilmektedir. Sözleşmede böyle bir şart geçmese bile kat malikleri, daha sonra oluşabilecek durumlarda yöneticiden teminat göstermesini isteyebilmektedirler.

Seçim sonucunda apartman yönetimi için belirlenen yöneticinin, adı, soyadı, iş ve ev adresi, ana gayrimenkulün girişine gözükecek şekilde asılması mecburidir. Yapılmadığı takdirde yönetici veya yönetim kurulu üyelerinin her birisi için ilgili mahkeme tarafından 50 TL’den 250 TL’ye kadar para cezası verilmektedir.

Apartman yöneticiliği bir apartmanın tüm işlerini kapsadığı için hata ya da hile yapılması ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Genellikle kat malikleri, toplantıda önlerine sunulan gelir – gider ve borç – alacak listesini incelemeden önceki yöneticiyi seçmektedirler. Kat maliklerinin seçimlerden önce mutlaka kesilen faturaları ve KDV’leri, karar defterini, yapılan işlerin gerçekten yapılıp yapılmadığını, makbuzların gerçek olup olmadığını ve buna benzer ana gayrimenkulde yapılan tüm işlemleri detaylı bir şekilde incelemeleri kendi lehlerine olacaktır.

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sorunları- Önsöz

2018 yılında doğalgaz toplam tüketimin %26’sı* konutlarda gerçekleşmiştir. Enerjide tümüyle dışarıya bağlı olan ülkemizde söz konusu oranı düşürecek her türlü tedbir önemli ve değerlidir. Bu nedenle Ç

bottom of page