top of page
Ara

Zorunlu Isı Sayacı Periyodik Muayenesi Başvuru ve Cezai YaptırımlarBu yazı 30740 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği hakkındadır.

ISI SAYACI ZORUNLU PERİYODİK MUAYENESİ

Yönetmelik kapsamında, ısı sayaçlarının, üretim yılları dikkate alınarak 5 yılda 1 kez zorunlu olmak üzere, periyodik muayeneye tabii olmaları ve damgalarının yenilenmesi gereklidir.

SORUMLULUK VE BAŞVURU SÜRECİ

Yönetmelik tarafından tanımlanan kullanıcı* periyodik muayene başvurularının yapılması konusunda sorumlu ve yetkilidir.

*Kullanıcı: Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibini, bölgesel ısı dağıtım ve satış firmaları

Periyodik muayene başvuruları 1 Ocak’tan Şubat ayının son gününe kadar https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E-476B-8DB7-8256455E5321 linki üzerinden kullanıcı tarafından yapılmalıdır.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Başvuru zamanını kaçırmış ısı sayaçları damga süresi geçmiş ölçü aleti olarak değerlendirilir ve 7037 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU madde 15 c bendi kapsamında para cezası verilir (500-10.000 TL) ve ısı sayaçlarına el konulur.

*c) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazet Sayı: 31350 Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2021 yılında damga süresi dolmuş ısı sayaçlarının da periyodik muayenesinin önü açılmıştır. Bu değişiklik ile 2016 yılı ve öncesinde üretilen bütün ısı sayaçlarının periyodik veya stok muayenelerinin yetkili servislerde yaptırılması zorunludur.

Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanır.

MUAYENE ÜCRETLERİ

31344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’te 2021 yılında ısı sayacı muayenesi ve damgalanması ücreti, DN40 çapına kadar 81,1 TL+KDV, DN40’tan büyük çaplı ısı sayaçları için 109,1 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

KADEMELİ İNDİRİM UYGULAMASI

Muayenelerde, indirimler kademeli olarak uygulanır. Belirli bir kademeye ait olan sayaç sayısı aşıldıkça, aşılan adet, bir sonraki kademenin indirimine tabi tutulur.

Kademelere tabi tutulan indirim uygulaması aşağıdaki geçici maddeye istinaden belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1 – 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak ilk, periyodik ve stok muayenelerde, bir beyannamede yer alan ölçü ve ölçü aletleri sayısının,

0-200 adedi için % 100’ü,

201-500 adedi için % 80’i,

501-1000 adedi için % 60’ı,

1000 adetten fazlası için % 40’ı,

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır.


48 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sorunları- Önsöz

2018 yılında doğalgaz toplam tüketimin %26’sı* konutlarda gerçekleşmiştir. Enerjide tümüyle dışarıya bağlı olan ülkemizde söz konusu oranı düşürecek her türlü tedbir önemli ve değerlidir. Bu nedenle Ç

Comentários


bottom of page